12 626 09 66

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Biała lista

Z dniem 1 września 2019 r. utworzono dostępny on-line rejestr podatników VAT tzw. „biała lista” czyli elektroniczny wykaz podatników VAT wraz z numerami ich kont firmowych.

Biała lista zawiera informacje o rachunkach bankowych podawanych przy zakładaniu działalności / spółki (do CEIDG, czy do KRS), bądź później aktualizowanych przez zgłoszenia NIP.

Link do weryfikacji danych na tzw "białej liście"

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Od 01 stycznia 2020 r transakcje powyżej 15 000,00 złotych brutto z muszą być wpłacane wyłącznie na konta bankowe, które są w wykazie.

Nowe przepisy przewidują, że zapłata na inny rachunek niż wskazany w rejestrze VAT może skutkować:

 

 • brakiem możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu takiej zapłaty;

 • odpowiedzialnością solidarną z wystawcą faktury za niezapłacony VAT z faktury opłaconej na inny rachunek.

 

Transakcje, których mogą dotyczyć sankcje:

 

 • gdy drugą stroną jest przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT-czynny (obecność podmiotu w wykazie w charakterze podatnika VAT zwolnionego nie łączy się z sankcjami);

 • których wartość przekracza 15.000 zł (chodzi o kwotę brutto);

 

Zawiadomienie o płatności na inny rachunek bankowy niż wykazany w Wykazie

 

Jeżeli podatnik dokona płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w Wykazie, może mimo to zachować prawo do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów (oraz uwolnić się od ryzyka odpowiedzialności solidarnej).

Będzie to miało miejsce wówczas, jeśli w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych