12 626 09 66

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to nic innego jak przedsiębiorstwo posiadające wszelkie potrzebne uprawnienia do prowadzenia ksiąg. Na podstawie umowy pomiędzy płatnikiem, a biurem świadczone są usługi rachunkowości, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej itp.

Biuro rachunkowe poprzez podpisanie z podatnikiem umowy zelecnia bierze na siebie wykonywanie ciążących na podatniku obowiązków z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu statystyki itp.

Usługi księgowe świadczone przez biuro rachunkowe:

 •     księgowośćprowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów,
 •     księgowośćprowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
 •     księgowośćprowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 •     księgowośćprowadzenie ewidencji VAT,
 •     księgowośćsporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
 •     księgowośćskładanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 •     księgowośćsporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,
 •     księgowośćtworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości

Usługi kadrowo-płacowe wykonywane przez biuro rachunkowe:

 •     księgowośćprowadzenie akt osobowych pracowników,
 •     księgowośćewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
 •     księgowośćsporządzanie list płac,
 •     księgowośćrozliczanie umów cywilnoprawnych,
 •     księgowośćsporządzanie raportów ZUS,
 •     księgowośćrejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.

Dodatkowe usługi świadczone przez biuro rachunkowe:

 •     księgowośćpomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 •     księgowośćpomoc w zakładaniu, przekształcaniu lub likwidowaniu spółki z o.o., spółki cywilnej,
 •     księgowośćwypełnianie wniosków kredytowych,
 •     księgowośćsporządzanie raportów i analiz finansowych,
 •     księgowośćtworzenie prognoz finansowych,
 •     księgowośćmonitorowanie należności,
 •     księgowośćodbiór dokumentów od klienta,
 •     księgowośćarchiwizacja dokumentów.
Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych