12 626 09 66

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Diety, ryczałty

Diety krajowe:

Pierwsza doba:

- 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin
- 15,00 za podróż trwającą od 8 do 12 godzin
- 30,00 za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin

Następne doby:

- 30,00 zł za każda dobę
- 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin
- 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin

Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety;
2) obiad - 50% diety;
3) kolacja - 25% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpowiednio.

Diety zagraniczne:

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.
 W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Obliczanie należności z tytułu diet:

- każda pełna doba podróży - 100 % diety :
- niepełna doba podróży trwająca do 8 godzin - 1/3 diety;
- niepełna doba podróży trwająca ponad 8 do 12 godzin - 1/2 diety;
- niepełna doba podróży trwająca ponad 12 godzin - 100 % diety.

Jesli pracownikowi zapewnionow czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolacja - 30% diety.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

 

Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Okres obowiązywania

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm 3

powyżej 900 cm 3

Od 14 listopada 2007 r.

0,5214 zł

0,8358 zł

Okres obowiązywania

Motocykl

Motorower

Od 14 listopada 2007 r.

0,2302 zł

0,1382 zł

Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych