601-528-848

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Faktura do paragonu od 01.01.2020

Od 01-01-2020 faktura (dla firmy) do paragonu może być wystawiona tylko jeśli na paragonie figuruje NIP podmiotu!
Jeśli Państwa kasa fiskalna nie ma możliwości wydrukowaniu NIP-u nabywcy a sprzedajecie towar/usługę na rzecz osoby prowadzącej działalność, wówczas  wystawiają Państwo fakturę dla takiego podmiotu (bez fiskalizacji na kasie tej transakcji !).
Nie zmienia się nic w zakresie przepisów w sprawie wystawiana faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych.
Na żądanie osoby fizycznej wystawiają Państwo fakturę.
 
Na paragonie nie musi być wówczas NIP (osoby fizyczne nieprowadzący działalności NIP -u nie mają)
Osoba fizyczna ma 3 miesiące na głoszenie żądania w tej sprawie.
Sprzedawca jeśli wystawi fakturę na rzecz firmy do paragonu bez NIP-u zostanie przez Urząd obciążony sankcją w wysokości 100 % VAT wskazanego na tej fakturze.
Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych