12 626 09 66

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Składki ZUS przedsiębiorców

Podstawa minimalna na ubezpieczenie społeczne: 2859,00 zł

 •     Emer. (19,52%): 558,08 zł
 •     Rent. (8,00%):  228,72 zł
 •     Chor. (2,45%): 70,05 zł *
 •     Wyp.(1,67%) *:* 47,75 zł

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne (bez ubezp.chorobowego): 834,55 zł
Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne (z ubezp.chorobowym): 904,60 zł
* Ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorców dobrowolne
** Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,670%

Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne: 3803,56 zł

 •     Ub.zdrowotne (9,00%) 342,32 zł

Podstawa minimalna na Fundusz Pracy: 2859,00 zł

 •     F.P. (2,45%): 70,05 zł

 

Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych