12 626 09 66

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Zmiany przepisów od 01 stycznia 2022 r – tzw.” Polski Ład”

Zmiany przepisów od 01 stycznia 2022 r – tzw.” Polski Ład”

 

1.Zmiana najważniejsza – całkowicie nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Skala podatkowa9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł

Podatek Linowy 4,9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł

Przez dochód z działalności gospodarczej rozumie się kwotę przychodów minus poniesione koszty uzyskania tych przychodów, dodatkowo pomniejszona o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe

 

Ryczałt- dla przychodów z ryczałtu ustalono trzy graniczne limity

ROCZNY PRZYCHÓD PRZEDSIĘBIORCY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ 2022

Przychody do 60 000 zł

305,56 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł

509.27 zł

Przychody powyżej 300 000 zł

916,68 zł

 

Karta Podatkowa 270,90 (dotyczy tylko firm które już są na tej formie opodatkowania, od roku 2022 brak możliwości wybrania karty podatkowej)

Wspólnicy Spółki Komandytowej pozostaną na ryczałtowej formie opłacania składki zdrowotnej, która będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS (ok 550 zł)

Osoba Współpracująca - nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na zdrowotne dla osób współpracujących. Pozostaną na ryczałtowej formie opłacania składki zdrowotnej, która będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS ( ok 550 zł)

2. Objęcie składką zdrowotną osób pełniących funkcję na podstawie powołania za wynagrodzeniem dot. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

3.Ważne! Brak możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

4. Nowe zasady raportowania do ZUS, dla wszystkich przedsiębiorców – obowiązek comiesięcznego raportowania o dochodach.

5. Sankcje za nielegalne zatrudnianie i wynagrodzenie pod stołem.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od początku przyszłego roku to pracodawca będzie musiał zapłacić podatki i składki w sytuacji, kiedy zostanie potwierdzone, że zatrudnia pracowników na czarno lub część wynagrodzenia wypłaci poza oficjalną ewidencją. Pracodawca poniesie także dodatkową karę, bo za każdy wykazany miesiąc zatrudniania pracownika na czarno będzie mu do przychodu doliczana kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

6. Zmiana kwoty granicznych transakcji, które muszą być zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego między przedsiębiorcami od 01.01.2022 na 8 000.00 PLN.

Sankcja ! - brak możliwościowi ujęcia wydatku w kosztach podatkowych

7. Obowiązek przyjmowania od osób fizycznych transakcji przekraczających 20 tys. zł brutto za pośrednictwem rachunku płatniczego, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Oznacza to, że sprzedając osobie fizycznej towar/usługę której wartość przekracza 20 tys. brutto płatność przedsiębiorca może przyjąć tylko przelewem lub za pośrednictwem terminala płatniczego. Nie może być płatność za pobraniem, płatność kartą przepłaconą ani żadna inna forma.

Sankcja ! - podwójne ujęcie transakcji w przychodach przedsiębiorcy.

8. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej (wyłącznie dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej). Dochód w granicach68.411,99 do 133.692 zł

9. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej – nowa kwota wolna ( 30 000 PLN dla wszystkich bez względu na wysokość dochodów) i nowa granica pierwszego progu podatkowego -120 000 zł.

10. Rzeczy wykupione z leasingu po 31.12.2021 w przypadku sprzedaży są przychodem z działalności gospodarczej

Powyższe oznacza, że od 2022 roku przychód ze sprzedaży po leasingowego samochodu wykupionego do majątku osobistego będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynie 6 lat.

Proszę rozważyć możliwość wcześniejszego wykupu z leasingu ( DO 31.12.2021) o ile jest to opłacalne i zgodne z ustawą )

11. Obowiązek posiadania terminala płatniczego od 01.01.2022 dla wszystkich firm posiadających kasy fiskalne. Dodatkowo od 01 lipca 2022 r obowiązek zintegrowania terminala płatniczego z kasą fiskalną online.

12. Wyłączenie preferencyjnego rozliczania dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nowa ulga dla tych rodziców -1500 zł ( brak wyłączenia powoduje, że dziecko nie zbija z progu podatkowego)

Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych